5 razlogov za uporabo videa v poslovni komunikaciji:

1. Čas – Prihranite ga. Z videom lahko na odličen način posredujete kompleksno sporočilo v zelo kratkem času. Ob izbiri profesionalne produkcijske ekipe 
je izredno kratek tudi čas, ki ga boste porabili za realizacijo vaše ideje.

2. Učinkovitost - Video istočasno komunicira z dvemi čutili – vidom in sluhom. Če videu dodate še tekst, lahko tako najbolj učinkovito dosežete želen cilj, 
ne glede na to kateri način komunikacije je končnemu uporabniku najbližji.

3. Doseg – Spletni video lahko pokažete celemu svetu že z enim samim klikom. Če videu dodate podnapise ali „voice over“ postane dostopen tako rekoč 
slehernemu posamezniku z dostopom do svetovnega spleta.

4. Čustvena vpletenost gledalca – Kdaj ste nazadnje brali razburljivo finančno poročilo?  Ob ustrezni produkciji ima video potencial, da pri gledalcu
izzove želene čustvene odzive, kar lahko s pridom izkoristite kot motivacijsko orodje, kakor za stranke, tako za zaposlene.

5. Analiza – Za razliko od bolj tradicionalnih načinov komunikacije, lahko s pomočjo orodij kot je Google Analytics izluščite ogromno točnih in uporabnih
 podatkov. Koliko ljudi si ga je ogledalo? Koliko, kje in komu so ga delili? Je dosegel ciljno skupino in kako se je le ta nanj odzvala?